Nauka języka polskiego

Kursy języka polskiego

Ucz się języka polskiego! Zgłoś się na kurs rozpoczynający się 5 października!

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie od 28 września do 2 października.

Opłatę za kurs prosimy regulować przelewem, po uprzednim e-mailowym, bądź telefonicznym uzgodnieniem z sekretariatem IP odpowiedniej grupy, na konto w  banku

Penta Art Egyesület MKB Bank Zrt :10300002-10565128-49020027

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące dane: opłata za kurs i jak grupa 

(np. poziom podstawowy, 6 semestr)

Potwierdzenie transakcji  należy wysłać e-mailem na adres sekretariatu IP!

Zapewniamy:

  • naukę w małych grupach
  • kompetentnych lektorów z wieloletnim doświadczeniem
  • przyjazną, domową atmosferę

Instytut Polski w Budapeszcie 2 razy w roku, w październiku i w lutym, organizuje kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu: w poniedziałki i w środy, bądź we wtorki i w czwartki

Każdy kurs to jeden semestr, czyli 60 godzin nauki. Zajęcia prowadzą dobrze przygotowani lektorzy z wieloletnim doświadczeniem. Podręczniki  „Hurra!!! Po polsku” do nabycia w Budapeszcie w kawiarni i księgarni Gdańsk: Gdańsk Lengyel Könyvesbolt és Büfé, adres: ul. Bartók Béla 46, 1111 Budapest, tel. komórkowy: +36 20 /998 18 73.

W cenie kursu jest test na koniec semestru oraz dyplom, koszty podręczników pokrywają kursanci. 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat Instytutu Polskiego (1065 Budapest, ul. Nagymező 15)

Kontakt:  Elżbieta Forusińska-Hamar

tel.: (+361) 50 54 660, e-mail: budapeszt@instytutpolski.org

Godziny otwarcia: 9.00 – 17.00 od poniedziałku do wtorku

  • Zgłosić się na kursy można w e-mailu, telefonicznie, bądź osobiście w godzinach otwarcia sekretariatu
  • Udział w kursie mogą wziąć te osoby, które dokonały przelewu opłaty za kurs
  • Koszt jednego semestru: 39 000 HUF, studenci z ważną legitymacją 35 000 HUF

 

Nasz partner:

The CUBE

Certyfikat otrzymują ci kursanci, którzy:

  • wzięli udział w przynajmniej 60 % zajęć
  • przystąpili do egzaminu obejmującego wiedzę prezentowaną na kursie udzielając powyżej 60 % prawidłowych odpowiedzi

 

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO W POLSCE

Liczne ośrodki edukacyjne na terenie całego kraju oferują kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Są wśród nich zarówno kursy roczne, półroczne oraz szkoły letnie. Poniżej lista kilku wybranych ośrodków nauki języka i kultury polskiej:

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM

Ośrodek Języka Polskiego w Gdańsku

Lingua City

VARIA Centrum Języka Polskiego

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytet Wrocławski

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców na Uniwersytecie w Łodzi

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

Polishonlinenow.com

CERTYFIKOWANY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Certyfikowane egzaminy z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

EGZAMIN ECL W BUDAPESZCIE

Akredytowanym ośrodkiem certyfikowanego egzaminu z języka polskiego ECL w Budapeszcie jest Centrum Nauki Języków Obcych przy Uniwersytecie ELTE (ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ). Egzamin organizowany jest dwa razy w roku na poziomach A2, B1, B2 i C1.  

Dalsze informacje

PAŃSTWOWY EGZAMIN CERTYFIKOWANY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Certyfikowany egzamin z języka polskiego przeprowadza Państwowa Komisja  Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie. Egzaminy organizowane są co najmniej 3 razy w roku (wiosną, latem i jesienią) na poziomach B1, B2 i C2.

Dalsze informacje

Zgłoszenia

SŁOWNIKI POLSKIE W SIECI

Słownik języka polskiego

Uniwersalny słownik języka polskiego
 
Słownik synonimów
 
Wielki słownik ortograficzny
 
Słownik wyrazów obcych
 
Słownik polskiego slangu