Witold Pilecki lovassági kapitány

2020. május 25. (hétfő)

Május 25-én, vagyis azon a napon, amelyen kivégezték Witold Pilecki lovassági kapitányt, a Totalitarizmusok ellen Harcoló Hősök Nemzetközi Emléknapját tartjuk Európában.


Witold Pilecki

Witold Pilecki lovassági kapitány - a lengyelek és a magyarok közös példaképe 

Május 25-én, vagyis azon a napon, amelyen kivégezték Witold Pilecki lovassági kapitányt, a Totalitarizmusok ellen Harcoló Hősök Nemzetközi Emléknapját tartjuk Európában.  

Az 1901-ben született Witold Pilecki lovassági kapitány élettörténete az önfeláldozás és hazafiasság ékes példája: az első világháborút követő lengyel függetlenségi harcok, köztük a lengyel-bolsevik háború hőse, harcol a második világháborúban, életének talán legismertebb mozzanata azonban az a pillanat, amikor tudatosan elfogatja magát, hogy az auschwitzi koncentrációs táborba kerüljön. Ott ellenállási mozgalmat szervez és folyamatosan tájékoztatja a lengyel földalatti hatóságokat a haláltábor működéséről. A zsidóság németek által szervezett kiirtásáról a nyugati szövetségesek az általa gyűjtött információk alapján értesülnek először. Szökése után az ellenállási mozgalom kulcsfigurája, részt vesz a Varsói Felkelésben, a szovjet megszállást követően pedig a Vörös Hadsereg által elkövetett bűnökről gyűjt információkat. 1947-ben a kommunista állambiztonság letartóztatja és sokszorosan megkínozza, aztán koholt vádak alapján a sztálinista terrorapparátus pribékjei koncepciós perben halálra ítélik, ezt követően 1948. május 25-én kivégzik.

Pileckit a lengyel Legfelsőbb Bíróság 1990-ben rehabilitálta, így ezredessé léptették elő, és a Fehér Sas Érdemrenddel tüntették ki. Michael Foot brit történész Pileckit a II. világháború hat legbátrabb embere közé sorolta, míg a lengyelországi zsidóság egyik vezetője így jellemezte a kapitány hőstetteit: „az elképzelhetetlen jóság példája ez az elképzelhetetlen gonoszság idején. Egyre több és több bizonyítékát látjuk annak, hogyan segítettek lengyelek zsidókat a Holokauszt idején, hogy azután életükkel fizessenek ezért. Követni kell az olyan emberek példáját, mint Pilecki, mindenhol, ahol ma gonoszság történik”.

A budapesti Lengyel Intézet kezdeményezésére Magyarországon is többször megemlékeztünk már a nagy hősünkről, akit ezentúl magyar barátaink saját példaképüknek is vallanak. Még egy emlékfát is ültettünk közösen tiszteletére.

Azok között, akik válaszolnak az alábbi kérdésre és május 26. 12 óráig elküldik a helyes megfejtést a budapeszt@instytutpolski.org  e-mail-címünkre, 20 db „Witold Pilecki lovassági kapitány, 1901-1948” című brosúrát sorsolunk ki.

A kérdés: Hol (a közterület neve) és mikor (pontos dátum) ültettük el az emlékfát Witold Pilecki tiszteletére?

Tisztelet és dicsőség a Hősöknek!